Loading...
Features 2018-06-28T08:36:29+00:00
Stamoplysninger på Firma

STAMOPLYSNINGER PÅ FIRMA

Når du vil oprette et firma i CRM, kan du søge automatisk på navn eller CVR nummer i CVR-registeret, og derved automatisk oprette firmaet med valide og opdaterede stamoplysninger. På den måde sikrer du, at du ikke får et gammelt telefonnummer eller en forkert adresse – ligesom du samtidig kan vælge, om du vil oprette relevante personer, tilknyttet virksomheden i CVR, som kontaktpersoner.

STAMOPLYSNINGER PÅ PERSONER

Ligesom man kan oprette et firma automatisk i CRM med opdaterede stamoplysninger, kan man samtidig oprette relevante personer tilknyttet dette firma i CVR som kontakter i CRM (direktører, bestyrelse, ejere etc). På den måde kan du direkte i CRM danne dig et overblik over personens stamoplysninger – inkl. personens nuværende og tidligere roller i danske virksomheder.

Stamoplysninger på personer

EJERHIERARKI

På ethvert firma kan du i Lassos iframe få et overblik over det fulde ejerhierarki bag virksomheden: Hvem ejer den og gennem hvilke holding-firmaer – og hvordan er stemmeandelene fordelt. Ejerstrukturen vises visuelt og i en overskuelig liste, så du let kan se, hvem der står bag virksomheden.

NØGLETAL

Se nøgletal fra de seneste regnskaber – både i listeform og i en visuel graf, så du let kan danne dig et indtryk af firmaets økonomiske situation. I nøgletalsvisningen kan du også hente hele regnskabet i pdf-format, og du gøres opmærksom på, hvis der i regnskabet er registreret usikkerhed om virksomhedens fortsatte drift (going concern).

P-enheder

P-ENHEDER

Ligesom det er muligt at oprette juridiske enheder direkte fra CVR, kan du også oprette filialer af virksomheder (p-enheder). Administrator kan vælge default oprettelsestype – eller brugeren kan selv vælge mellem oprettelse af juridiske enheder eller p-enheder.

FIRMA HURTIGOPRET

Når du opretter firmaer kom kunder i CRM, skal du ikke taste andet end CVR-nummer eller navn ind – så oprettes firmaet automatisk med stamoplysninger fra CVR-registeret, ligesom det automatisk tjekkes, om firmaet allerede er oprettet, så du undgår dubletter i systemet. Administratoren kan justere, om hurtigsøgningen pr. default skal ske på p-enheder eller juridiske enheder.

ERHVERVSNYHEDER

På hvert firma, der er oprettet i dit CRM-system, kan du se liste af nyheder, der automatisk er skrevet om firmaet, hver gang de har registreret en ændring i CVR-registeret – lige meget om det er en status-ændring, et nyt regnskab, ejerskabsændring eller noget fjerde. På den måde kan du let holde sig opdateret på hvad der sker med dine kunder – og du mister aldrig vigtig information. Nyhederne er skrevet af vores robotjournalist, Mimi, som også skriver artikler på Lasso News.

PERSONERS NETVÆRK

Når en kontakt er oprettet i CRM og linket til CVR – vil du kunne få et fuldstændigt overblik over denne persons erhvervsnetværk. Hvordan har det udviklet sig over tid, hvem arbejder han mest sammen med, og har I eventuelt fælles bekendte, der kan bruges som en gateway til kontakt og salg.

HISTORIK

På både account- og contact-entiteten i CRM, vil du kunne se en fane, der viser den historiske udvikling for firmaet/personen. Ind- og udtrædelser af bestyrelse- og direktionsposter, salg og køb af virksomheden, revisorskift og alt andet, der er relevant at vide, hvis du vil have en forståelse for den udviklingen indtil i dag.

FIRMARAPPORT

Med et enkelt klik kan du få en fuld rapport over relevant data om et firma – herunder stamoplysninger, ledelses- og ejerforhold, nøgletal og historik. Denne kan gemmes som pdf og journaliseres, så du evt. kan medbringe rapporten til kundemøder eller andre situationer, hvor du gerne vil være fuldt forberedt.

Firmarapport
Målgruppesøgning

MÅLGRUPPESØGNING

Med målgruppesøgningen kan du let og hurtigt lave avancerede søgninger på firmaers stamoplysninger for at finde frem til nye kunder eller leads. Du definerer selv kriterierne ud fra relevante CVR oplysninger (ex. geografi, branche, nøgletal eller antal ansatte etc) direkte i CRM, hvor du også kan arbejde videre med de fremsøgte leads.

ERHVERVSRESUME

Erhvervsresumeer giver dig mulighed for at læse en let forståelig tekst, der faktuelt beskriver en persons fulde historik i dansk erhvervsliv. Resumeerne skrives automatisk på baggrund af CVR-data og beskriver alt fra personers tidligere firmaer, til ejerskaber, samarbejdspartnere og konkurser. Den ideelle og nemme måde at lave research på en potentiel kunde inden et møde.

Erhvervsresume
KAM rapport

KAM – Key Account Manager

Denne rapport klæder dig fuldstændig på i arbejdet som Key Account Manager, når du skal sætte dig ind i en kunde og data om dette. Rapporten trækker al relevant data fra CVR og Tinglysningen (de 4 tingbøger). Stamdata, regnskabsanalyse, personprofiler, firmaets ejendomme og eventuelt pant heri vises. Data trækkes om den pågældende virksomhed, når brugeren klikker på modulet – og rapporten tidsstemples og kan gemmes som i en pdf. Se Eksempel på rapporten her.

BOPÆL

For enhver person registreret i Erhvervsstyrelsens CVR-register, skal adressen oplyses. Denne feature gør det muligt at se bopæls- og ejendomsoplysninger fra Tinglysningen om alle de kontakter, du har registreret i CRM – så længe de også findes i CVR-registeret. Oplysningerne er dels hæftelses- og servitut-data men også tidligere firmaer og andre personer på adressen vises.

EJENDOMSOPLYSNINGER

Denne feature tager udgangspunkt i en ejendom, der søges frem på adresse i CRM – og viser det samlede ejer- og kontrolhierarki opad for denne ejendomme, samt ejerens stamoplysninger og hæftelser på denne. Det er altså muligt hurtigt at få et overblik over, hvilken person eller firma, der har ejerskab over en bestemt ejendom.

API ADGANG

Lassos API giver fuld adgang til at hente markedsoplysninger om alle firmaer i Danmark via system-til-system – og dette gør det muligt eksempelvis at monitorere sine kunder og notificere i CRM, hvis der sker ændringer i CVR på disse. Fordelen ved Lassos API er, at alle oplysninger er ensartede og lette at hente (så som relaterede personer, p-numre, regnskaber, ejere) og Lasso har gjort CVRs relativt komplekse API tilgængelig via et REST API, som samtidig også tager højde for de risici, der er for, at CVR fejler (Lasso forsøger at kalde flere gange).

API
Automatisk opdatering af data

AUTOMATISKE OPDATERING AF DATA

Automatisk opdatering af data betyder, at når et firma registrerer en ændring (stamoplysning, regnskab, person, ejerskab eller andet relevant) i CVR, vil denne data automatisk blive opdateret på dine entiteter i Microsoft Dynamics CRM. Hvis en af dine kunder eksempelvis ændrer adresse, kan denne automatisk opdateres i CRM. I samspil med Lasso workflow-plugins er der ingen grænser for, hvad der skal ske, når en registrering sker i CVR. På den måde er det slut med at have forældet data i dit CRM-system.

CUSTOM WORKFLOW

Dette workflow-plugin gør det muligt at trække staminformation og nøgletal til felter i CRM – uden at skrive en eneste linje kode! Direkte fra et workflow kan du indsætte forretningslogik, der henter eller opdaterer data fra CVR. Vil du fx. hente telefonnummer og adresse fra CVR når en ny kunde oprettes, eller vil du løbende tjekke, om dine potentielle kunder er reklamebeskyttet? Du kan også tilføje felter med virksomhedens nøgletal fra seneste regnskab. Alt sammen uden at skulle programmere det mindste. Hent workflow-plugin til Dynamics CRM

Custom workflow